بسیار مهم

پس از قبولی در آزمون عملی در اسرع وقت جهت پرداخت هزینه صدور گواهینامه به سایت http://pay.portaltvto.com مراجعه نمائید

مسئولیت عدم پرداخت هزینه و تاخیر در صدور گواهینامه به عهده داوطلب می باشد

روش پرداخت هزینه صدور گواهینامه

خانه برنامه آزمون های عملی

PostHeaderIcon برنامه آزمون های عملی خرداد ماه 94

برنامه آزمون های عملی خرداد ماه 94

فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 برنامه آزمون عملی رشته های صنایع غذاییآموزشگاه ها (قبول شدگان آزمون 11 اردیبهشت 94 و عملی مجدد) مدیر سایت 38
2 برنامه آزمون عملی رشته های خدمات و حسابداری ( قبول شدگان آزمون 11 اردیبهشت، 8 و 22 خرداد 94 و عملی مجدد) مدیر سایت 80
3 برنامه آزمون عملی رشته پیرایشگر مردانه (قبول شدگان آزمون کتبی 11 اردیبهشت ماه 94 و عملی مجدد) مدیر سایت 130
4 برنامه آزمون عملی رشته های آرایش و پیرایش زنانه (قبول شدگان آزمون کتبی 11 اردیبهشت ماه 94 و عملی مجدد) مدیر سایت 693
5 برنامه آزمون عملی رشته های فنی جدول شماره دو (قبول شدگان آزمون کتبی 11 اردیبهشت ماه 94 و عملی مجدد) مدیر سایت 320
6 برنامه آزمون عملی رشته های فنی جدول شماره یک و صنایع غذایی (قبول شدگان آزمون کتبی 11 اردیبهشت ماه 94 و عملی مجدد) مدیر سایت 215
7 برنامه آزمون عملی رشته های خیاطی و هنر (قبول شدگان آزمون کتبی 11 اردیبهشت ماه 94 و عملی مجدد) مدیر سایت 165
8 برنامه آزمون عملی رشته های رایانه (عملی مجدد آموزشگاه ها) مدیر سایت 162
9 برنامه آزمون عملی رشته های رایانه (قبول شدگان آزمون کتبی 11 اردیبهشت ماه 94) مدیر سایت 225
10 برنامه آزمون عملی رشته های رایانه (عملی مجدد ادواری) مدیر سایت 107
11 برنامه آزمون عملی رشته های صنایع دستی مربوط به آموزشگاه های آزاد و مراکزآموزشی (قبول شدگان آزمون کتبی 11 اردیبهشت ماه 94 و عملی مجدد) مدیر سایت 319
12 سامانه اطلاع رسانی آزمون های عملی حرفه های صنعت ساختمان، قالی بافی و صنایع دستی مربوط به داوطلبین آزمون شهر اصفهان مدیر سایت 80038