بسیار مهم

پس از قبولی در آزمون عملی در اسرع وقت جهت پرداخت هزینه صدور گواهینامه به سایت http://pay.portaltvto.com مراجعه نمائید

مسئولیت عدم پرداخت هزینه و تاخیر در صدور گواهینامه به عهده داوطلب می باشد

روش پرداخت هزینه صدور گواهینامه

خانه برنامه آزمون های عملی

PostHeaderIcon برنامه آزمون های عملی مهر ماه 93

برنامه آزمون های عملی مهر ماه 93

فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 برنامه آزمون عملی رشته تعمیر تلفن همراه ( قبول شدگان آزمون کتبی 4 مهر ماه 93 و عملی مجدد) مدیر سایت 240
2 برنامه آزمون عملی رشته های صنایع غذایی مربوط به کارآموزان آموزشگاه های آزاد ( قبول شدگان آزمون کتبی 4 مهر ماه 93 و عملی مجدد) مدیر سایت 209
3 برنامه آزمون عملی رشته های صنایع غذایی، کشاورزی و صنایع ساختمان مربوط به کارآموزان مراکز( قبول شدگان آزمون کتبی 4 مهر ماه 93 و عملی مجدد) مدیر سایت 415
4 برنامه آزمون عملی رشته های هتلداری و گردشگری (قبول شدگان آزمون کتبی 4 مهر 93 وعملی مجدد) مدیر سایت 253
5 برنامه آزمون عملی رشته های امور خدمات و حسابداری (قبول شدگان آزمون کتبی 4 مهر 93 وعملی مجدد) مدیر سایت 447
6 برنامه آزمون عملی رشته های رایانه (عملی مجدد آموزشگاه ها) مدیر سایت 522
7 برنامه آزمون عملی رشته های رایانه (عملی مجدد ادواری) مدیر سایت 359
8 برنامه آزمون عملی رشته های رایانه (قبول شدگان آزمون کتبی 4 مهر 93 آموزشگاه ها) مدیر سایت 654
9 برنامه آزمون عملی رشته های پیرایش مردانه (قبول شدگان آزمون کتبی 4 مهر 93 و عملی مجدد ادواری و آموزشگاه ها) مدیر سایت 339
10 برنامه آزمون عملی رشته های خیاطی و هنر (قبول شدگان آزمون کتبی 4 مهر 93 و عملی مجدد) مدیر سایت 480
11 برنامه آزمون عملی رشته های فنی (قبول شدگان آزمون کتبی 4 مهر 93 و عملی مجدد مرکز شهید رجایی و آموزشگاه های آزاد ) مدیر سایت 618
12 برنامه آزمون عملی رشته های فنی (قبول شدگان آزمون کتبی 4 مهر 93 مرکز شهید بهشتی و عملی مجدد ادواری) مدیر سایت 559
13 برنامه آزمون عملی رشته های آرایش و پیرایش زنانه (قبول شدگان آزمون کتبی 4 مهر 93 و عملی مجدد) مدیر سایت 771
14 برنامه آزمون عملی رشته سوزن دوزی خاص مناطق ( قبول شدگان آزمون کتبی 4 مهر ماه و عملی مجدد ) مدیر سایت 630
15 سامانه اطلاع رسانی آزمون های عملی حرفه های صنعت ساختمان، قالی بافی و صنایع دستی مربوط به داوطلبین آزمون شهر اصفهان مدیر سایت 58925