بسیار مهم

پس از قبولی در آزمون عملی در اسرع وقت جهت پرداخت هزینه صدور گواهینامه به سایت http://pay.portaltvto.com مراجعه نمائید

مسئولیت عدم پرداخت هزینه و تاخیر در صدور گواهینامه به عهده داوطلب می باشد

روش پرداخت هزینه صدور گواهینامه

خانه برنامه آزمون های عملی

PostHeaderIcon برنامه آزمون های عملی شهریور ماه 93

برنامه آزمون های عملی شهریور ماه 93

فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 برنامه آزمون عملی رشته های رایانه جدول شماره 2 (قبول شدگان آزمون کتبی 24 مرداد ماه و عملی مجدد) مدیر سایت 110
2 برنامه آزمون عملی رشته های رایانه مربوط به شهرستان فلاورجان(قبول شدگان آزمون کتبی 24 مرداد ماه و عملی مجدد) مدیر سایت 113
3 برنامه آزمون عملی رشته های آرایش و پیرایش زنانه مربوط به شهرستان فلاورجان(قبول شدگان آزمون کتبی 24 مرداد ماه و عملی مجدد) مدیر سایت 144
4 برنامه آزمون عملی رشته های رایانه (قبول شدگان آزمون کتبی 17 و 24 مرداد ماه و عملی مجدد) مدیر سایت 662
5 برنامه آزمون عملی رشته های پیرایش مردانه (قبول شدگان آزمون کتبی 24 مرداد ماه و عملی مجدد) مدیر سایت 163
6 برنامه آزمون عملی رشته های خیاطی و هنر(قبول شدگان آزمون کتبی 17 و 24 مرداد ماه و عملی مجدد) مدیر سایت 421
7 برنامه آزمون عملی رشته های امور خدمات و حسابداری (قبول شدگان آزمون کتبی 17 و 24 مرداد ماه و عملی مجدد) مدیر سایت 314
8 برنامه آزمون عملی رشته های هتلداری (قبول شدگان آزمون کتبی 24 مرداد ماه و عملی مجدد) مدیر سایت 384
9 برنامه آزمون عملی رشته های صنایع غذایی (قبول شدگان آزمون کتبی 17 و 24 مرداد ماه و عملی مجدد) مدیر سایت 276
10 برنامه آزمون عملی رشته های فنی (قبول شدگان آزمون کتبی 17 و 24 مرداد ماه و عملی مجدد) مدیر سایت 1259
11 برنامه آزمون عملی رشته های آرایش و پیرایش زنانه (قبول شدگان آزمون کتبی 24 مرداد ماه و عملی مجدد) مدیر سایت 801
12 سامانه اطلاع رسانی آزمون های عملی حرفه های صنعت ساختمان، قالی بافی و صنایع دستی مربوط به داوطلبین آزمون شهر اصفهان مدیر سایت 51849