بسیار مهم

پس از قبولی در آزمون عملی در اسرع وقت جهت پرداخت هزینه صدور گواهینامه به سایت http://pay.portaltvto.com مراجعه نمائید

مسئولیت عدم پرداخت هزینه و تاخیر در صدور گواهینامه به عهده داوطلب می باشد

روش پرداخت هزینه صدور گواهینامه

خانه برنامه آزمون های عملی

PostHeaderIcon برنامه آزمون های عملی فروردین ماه 94

برنامه آزمون های عملی فروردین ماه 94

فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 برنامه آزمون عملی رشته های خیاطی و هنر(قبول شدگان آزمون کتبی 1 اسفند ماه و 15 اسفند ماه 93 و عملی مجدد) مدیر سایت 635
2 برنامه آزمون عملی رشته های صنایع ساختمان مربوط به کار آموزان مرکز (قبول شدگان آزمون کتبی 15 اسفند ماه 93 و عملی مجدد) مدیر سایت 540
3 برنامه آزمون عملی رشته های پیرایش مردانه (قبول شدگان آزمون کتبی 1 اسفند ماه و 15 اسفند ماه 93 و عملی مجدد) مدیر سایت 292
4 برنامه آزمون عملی رشته های صنایع غذایی و کشاورزی (قبول شدگان آزمون کتبی 1 اسفند ماه و 15 اسفند ماه 93 و عملی مجدد) مدیر سایت 261
5 برنامه آزمون عملی رشته های هتلداری و گردشگری (قبول شدگان آزمون کتبی 1 اسفند ماه و 15 اسفند ماه 93 و عملی مجدد) مدیر سایت 152
6 برنامه آزمون عملی رشته های فنی و صنایع غذایی جدول شماره دو (قبول شدگان آزمون کتبی 1 اسفند ماه و 15 اسفند ماه 93 و عملی مجدد) مدیر سایت 683
7 برنامه آزمون عملی رشته های فنی جدول شماره یک (قبول شدگان آزمون کتبی 1 اسفند ماه و 15 اسفند ماه 93 و عملی مجدد) مدیر سایت 1063
8 برنامه آزمون عملی رشته های آرایش و پیرایش زنانه (قبول شدگان آزمون کتبی 1 اسفند ماه و 15 اسفند ماه 93 و عملی مجدد) مدیر سایت 687
9 برنامه آزمون عملی رشته های حسابداری - خدمات - امور اداری (قبول شدگان آزمون کتبی 1 اسفند ماه و 15 اسفند ماه 93 و عملی مجدد) مدیر سایت 1184
10 برنامه آزمون عملی رشته های رایانه (عملی مجدد) مدیر سایت 427
11 برنامه آزمون عملی رشته های رایانه مربوط به آموزشگاه های آزاد و مراکزآموزشی (قبول شدگان آزمون کتبی 15 اسفند ماه 93) مدیر سایت 655
12 برنامه آزمون عملی رشته های رایانه (قبول شدگان آزمون ادواری) مدیر سایت 695
13 برنامه آزمون عملی رشته های صنایع دستی آموزشگاه های آزاد و مراکز آموزشی(قبول شدگان آزمون کتبی 15 اسفند ماه 93) مدیر سایت 1295
14 سامانه اطلاع رسانی آزمون های عملی حرفه های صنعت ساختمان، قالی بافی و صنایع دستی مربوط به داوطلبین آزمون شهر اصفهان مدیر سایت 77360